Na terenie gminy Sieroszewice rozpoczęły się walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

W sobotę dnia 29 maja, w Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się zebranie OSP Sieroszewice. Podczas spotkania wyłoniono nowy zarząd. W wyniku przeprowadzonego głosowania Prezesem jednostki został Michał Pułkownik. Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski pogratulował zarówno nowemu prezesowi, jak i całemu zarządowi, życząc sukcesów i owocnych projektów.

Wójt Gminy podziękował również ustępującemu Prezesowi Tadeuszowi Łapińskiemu za wieloletnie pełnienie funkcji oraz 55-letnią służbę na rzecz ratownictwa i bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańców gminy Sieroszewice. To był dobry czas dla jednostki, a dzięki pracy i zaangażowaniu zwieńczony zakupem nowego, ciężkiego wozu ratowniczo-gaśniczego marki Scania w ubiegłym roku.

W ostatnich dniach wybory odbyły się również w jednostce OSP Westrza, gdzie „nowym-starym” prezesem został Wojciech Andrzejewski.