Pod koniec 2020 roku na sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach dokonano szeregu prac remontowych mających na celu poprawę nie tylko samej estetyki, ale przede wszystkim polepszenie walorów akustycznych oraz oświetleniowych.

Zarówno na całej sali widowiskowej, jak i na scenie poddano remontowi sufit, instalując sufit podwieszony akustyczny wykonany z płyty sufitowej OWAcoustic Premium Sinfonia. Natomiast ściana mieszcząca się naprzeciwko sceny od strony południowej została zaopatrzona w ścianę akustyczną wykonaną z płyty dźwiękochłonnej w systemie Nida Sonic. Wszystkie te prace zdecydowanie poprawiły akustykę pomieszczenia, co nie jest bez znaczenia biorąc pod uwagę to, że w sali Gminnego Ośrodka Kultury często mają miejsce spotkania, zebrania, narady i szkolenia.

Dokonano także wymiany całego sufitowego oświetlenia na nowocześniejsze modułowe spełniające aktualne wymogi, łącznie z instalacją oświetlenia ewakuacyjnego wymaganego przepisami.

Wszystkie te prace zostały wykonane ze środków budżetowych Gminnego Ośrodka Kultury z oszczędności wynikających z ograniczenia działalności merytorycznej ośrodka w 2020 roku w związku z trwającą epidemią covid-19.