Jedną z największych inwestycji drogowych planowanych w tym roku na terenie Gminy Sieroszewice jest przebudowa drogi powiatowej Rososzyca – Wielowieś.

We wtorek, 16 marca br. w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie robocze poprzedzające rozpoczęcie inwestycji. W zebraniu brali udział: Starosta Ostrowski Paweł Rajski, Wicestarosta Ostrowski Roman Pacholczyk, Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski oraz Zastępca Wójta Bartosz Kubica. Szczegółowy projekt działań przedstawił Piotr Śniegowski Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg.

Planowana inwestycja obejmuje kompleksową modernizację ponad 6-kilometrowego odcinka drogi. Realizacja przedsięwzięcia jest możliwa dzięki wsparciu z budżetu gminy Sieroszewice o kwotę 500 000 zł. Koszt wykonania całego zadania wyceniony został na ok. 5,5 mln zł. Powiat Ostrowski czeka na decyzję o przyznaniu środków z Funduszu Dróg Samorządowych.

Wójt Gminy Sieroszewice wnioskował o zaplanowanie przejścia dla pieszych na wysokości marketu spożywczego w Wielowsi. Zwiększony w tym miejscu ruch drogowy, stanowi potrzebę powstania bezpiecznego przejścia przez jezdnię. W ramach prac pojawi się nie tylko nowa nawierzchnia bitumiczna. W wielu miejscach wybudowane zostaną chodniki, zatoczki autobusowe, a na wjazdach do miejscowości odgięcia toru jazdy w celu spowolnienia ruchu. W dwóch miejscach, tj. w Masanowie oraz Rososzycy wybudowana zostanie sygnalizacja świetlna.

Największa wspólna inwestycja Powiatu Ostrowskiego i Gminy Sieroszewice znacząco poprawi bezpieczeństwo i komfort jazdy, a także standard życia mieszkańców oraz atrakcyjność turystyczną i inwestycyjną regionu.