W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i i stosować odpowiednie środki bio-asekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa. Przestrzeganie bio-asekuracji mające na celu zapobieganie szerzeniu się choroby będzie kontrolowane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.