W czwartek, dnia 22 lipca 2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach odbyło się uroczyste spotkanie z okazji otrzymania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. W wydarzeniu wzięli udział: Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, Sekretarz Gminy Mirosława Busza, Skarbnik Gminy Karolina Kałużna, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieroszewicach Emilia Szyszka oraz zaproszeni rodzice wraz ze swoimi pociechami. Podczas uroczystości zostały wręczone listy gratulacyjne, róże oraz pamiątkowe śliniaczki z napisem „Jestem z gminy Sieroszewice”. Wójt Gminy Sieroszewice podziękował i pogratulował rodzicom, życząc wielu sił i wytrwałości w wychowaniu młodego człowieka.  Spotkanie było okazją do uczczenia wyjątkowego momentu- narodzin nowych mieszkańców gminy Sieroszewice. Zapomogi zostały wypłacone ze środków własnych gminy Sieroszewice.

Od początku marca 2020 roku do końca maja 2021, tzw. „becikowe” otrzymało 109 dzieci: 50 dziewczynek i 59 chłopców. Dzieci to nasze największe bogactwo. Idea wspierania rodzin jest dla gminy bardzo ważna, w związku z czym, od 1 stycznia 2020 roku na wniosek Wójta Gminy Sieroszewice jednorazowa zapomoga z tytułu narodzenia się dziecka w wysokości 500,00 zł przysługuje każdej rodzinie, bez względu na dochód.