W związku z ogłoszonym przez Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programem dotyczącym „Usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, gmina Sieroszewice planuje złożyć wniosek o dofinansowanie, które umożliwi zorganizowanie akcji zbiórki tego typu odpadów od rolników.
W związku z tym jesteśmy zobligowani do przeprowadzenia rozeznania rynku w zakresie ilości posiadanych przez rolników następujących typów odpadów: folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Na podstawie zebranych informacji przygotowany zostanie wniosek o dofinansowanie, zatem nie będzie możliwości utylizacji niezinwentaryzowanej odpadów.

Informację należy dostarczyć do dnia 30 lipca 2021r. do godz. 15:00
– osobiście w Urzędzie Gminy Sieroszewice
– drogą elektroniczną na adres: sieroszewice@sieroszewice.pl
– pocztą (decyduje data wpływu do urzędu).

Program „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” jest finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Więcej informacji uzyskać można w Urzędzie Gminy Sieroszewice, tel. 62/7396089

Uwaga !!!

Warunkiem odbioru folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, będzie otrzymanie dofinansowania przez Gminę Sieroszewice ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach uzyskanego dofinansowania, tylko ilości zinwentaryzowane na podstawie złożonych ankiet będą mogły zostać zutylizowane.

Wniosek do pobrania