Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim zaprosiła uczniów i nauczycieli do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie pod hasłem „Przerwa na czytanie”. Wydarzenie to odbyło się w ramach XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek ph. #biblioteka. Celem akcji jest: promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, integracja środowiska lokalnego, pokazanie uczniom, że czytanie jest ciekawe, wzmocnienie współpracy szkół polskich z zagranicznymi, zachęcenie do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu. W wtorek 14 maja 2019 roku przedszkolaki i uczniowie naszej szkoły przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie.  Do wzięcia udziału w przedsięwzięciu zachęcali koleżanki i kolegów przedstawiciele samorządu uczniowskiego, którzy odwiedzali poszczególne klasy z zaproszeniami do wspólnego czytania. Ponadto na szkolnym korytarzu umieszczono plakat promujący „Przerwę na czytanie”. Na czytanie wyznaczono dwie przerwy, w czasie których dzieci  i nauczyciele oddali się lekturze w wybranym przez siebie miejscu: na schodach, korytarzu,  w klasach. W oddziale przedszkolnym do akcji włączyli się rodzice, pani Anna Jeziorna czytała  dzieciom  ulubione  baśnie. Łącznie w akcji bicia rekordu czytania na przerwie wzięło udział 40 uczniów oraz 20 przedszkolaków. Na zakończenie każdy czytający otrzymał zakładkę do książki. Nad organizacją „Przerwy na czytanie” w szkole czuwała nauczycielka języka polskiego Anna Piątkowska – Moś. Akcja okazała się doskonałym pomysłem promującym czytelnictwo  i udowodniła, że czytać można wszędzie, o każdej porze, a najprzyjemniej w towarzystwie koleżanek i kolegów.


 Autor: Jolanta Podlas