24 maja 2019 roku w Szkole Podstawowej w Sieroszewicach odbył się Gminny Turniej Chemiczny pt. „ Kwasy, zasady i sole”

W Turnieju wzięły udział 2 -osobowe zespoły ósmoklasistów następujących szkół podstawowych: Masanów, Parczew, Rososzyca, Strzyżew oraz Sieroszewice. Organizatorem konkursu była Małgorzata Kupijaj-nauczyciel chemii i fizyki ze szkoły w Sieroszewicach.

W/w Turniejowi przyświecała myśl, aby zachęcić uczniów do nauki chemii poprzez zabawę. Uczniowie poszerzyli wiedzę na temat podstawowych związków chemicznych  takich jak: kwasy, zasady i sole oraz wykazali się umiejętnościami laboratoryjnymi.

Uczniowie pracowali w zespołach co umożliwiło współpracę i odpowiedzialność za wyniki. Kolejne konkurencje różniły się tematyką i formą co budziło zaciekawienie i niepewność co będzie dalej.

Uczestnicy odpowiadali na pytania, rozwiązywali rebusy, budowali modele kulkowe, zapisywali równania chemiczne oraz wykonywali proste doświadczenia chemiczne.

Tytuł zwycięzcy przypadł uczennicom ze Szkoły Podstawowej w Rososzycy –Weronice Mielcarek oraz Kindze Nadolskiej. Na drugiej pozycji uplasowały się uczennice ze Strzyżewa ex aequo z uczennicami ze szkoły w Sieroszewicach a na trzeciej uczniowie ze Szkoły w Parczewie.

Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymali nagrody książkowe o tematyce chemicznej ufundowane przez prywatnych sponsorów.

Małgorzata Kupijaj