W dniu 18 października 2019 r. o godz. 09.00 w Szkole Podstawowej w Ołoboku przeprowadzono próbną ewakuację w celu sprawdzenia poprawności wykonania złożonej procedury ewakuacyjnej zgodnej z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego budynku. W założonym ćwiczeniu powodem ewakuacji miał był pożar na parterze budynku. Kierującym akcją był dyrektor szkoły, który po uzyskaniu informacji o pożarze podjął decyzję o ewakuacji wszystkich osób z budynku. Po sygnałach alarmowych dzieci i młodzież pod nadzorem nauczycieli i pracowników szkoły opuścili szkołę udając się na wyznaczone miejsce, tj. boisko szkolne. Budynek także opuścili pracownicy Gminnego Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego. W ćwiczeniach uczestniczyły służby ratownicze z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Ołoboku i Ochotniczej Straży Pożarnej w Masanowie. Strażacy weszli do obiektu w celu sprawdzenia wszystkich pomieszczeń w szkole. Działania służb polegały na ugaszeniu pożaru, oddymieniu i przeszukaniu budynku.  Po zakończeniu działań i przekazaniu informacji, że w budynku jest bezpiecznie, wszyscy wrócili z powrotem do szkoły. Ewakuacja przebiegła sprawnie dobrze kierowana i nadzorowana przez nauczycieli i pracowników szkoły. Drogi ewakuacyjne były drożne i dobrze oznaczone, osoby funkcyjne znały swoje zadania i poprawnie je wykonywały, a dzieci stosowały się do poleceń.

Następnie odbyło się spotkanie ze strażakami, w których dzieci aktywnie uczestniczyły; uważnie słuchały o niebezpiecznej pracy strażaka i chętnie wypowiadały się i  zadawały pytania. Uczniowie z wielką radością przymierzali mundury i hełmy, aby choć przez chwilę poczuć się ,,dzielnymi strażakami”.

Kolejne zajęcia dotyczyły  ratownictwa medycznego, strażak który zapoznał  dzieci i młodzież z prostymi czynnościami udzielania pierwszej pomocy oraz prawidłowym zachowaniem się w czasie wypadku, w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Na samym początku Pan ratownik pokazał dzieciom jak wygląda strój, w którym pracuje oraz  potrzebne narzędzia. Wyjaśnił również na czym polega jego praca oraz czym zajmują się poszczególne służby ratunkowe. Następnie najmłodsi uczniowie naszej szkoły mieli okazję wysłuchać informacji na temat udzielania pierwszej pomocy w przypadku oparzeń, skaleczeń, zasłabnięć i złamań. Dzieci uczyły się, jak należy sprawdzać przytomność osoby poszkodowanej i w jaki sposób można komuś pomóc zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe. W trakcie prowadzonych zajęć dzieci obserwowały w jaki sposób należy prawidłowo wykonać opatrunek medyczny oraz zapoznały się z dostępnymi środkami opatrunkowymi. Ponadto przedszkolaki miały możliwość bandażowania i usztywniania (za pomocą szyny) kończyn oraz nauczyły się, jak wygląda pozycja boczna ustalona (inaczej zwana bezpieczną) i pod okiem instruktora ćwiczyły bezpieczne ułożenie ciała.

Spotkanie okazało się niezwykle cenne, a zdobyta wiedza i ćwiczenia praktyczne sprawiły, że dzieci poczuły się tym razem „małymi ratownikami”. Spotkanie zakończyło się pamiątkowymi zdjęciami.

Opracowała: Sylwia Zimoch