16 października 2019 r.  w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbyły się Gminne Obchody Dnia Edukacji Narodowej. Na zaproszenie od władz gminy odpowiedzieli dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni. W uroczystości uczestniczyli także Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, przewodniczący Rady Gminy Rafał Bartnik, sekretarz gminy Mirosława Busza, skarbnik Karolina Kałużna, z-ca wójta Bartosz Kubica, dyrektor Gminnego Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli Barbara Stasiak z pracownikami, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach Jerzy Pawłowski oraz radni Gminy Sieroszewice.

Wręczono nominacje dyrektorskie dla Renaty Suchorzewskiej Dyrektora Szkoły Podstawowej w Masanowie, Sylwii Zimoch Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ołoboku oraz Janiny Siudzińskiej Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zamościu, a także podziękowania za wieloletnią pracę byłym nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym pracującym w szkołach i przedszkolach Gminy Sieroszewice.

Wieczór umilił koncert zespołu Nie-grzeczni!

Opracowała: Marzena Sztukowska