Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9, art. 3b oraz art. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.), gmina musi osiągnąć wymagane poziomy recyklingu, które podlegają udostępnieniu na stronie internetowej.
W Gminie Sieroszewice wynoszą odpowiednio:

 

za rok 2022:

 • poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych wynosi: 34,41 %
 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi: 25,80 %
 • poziom składowania odpadów komunalnych wynosi: 26,60 %

za rok 2021:

 • poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych wynosi – 31,61 %
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 93,01 %
 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 36,25 %
 • poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych: – rok 2020 – 0%, – rok 2021 – 0,07 %

za rok 2020:

 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi – 30,03 %
 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosi 100,00 %
 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
  wynosi 27,39 %

za rok 2019:

 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi 30,81 %
 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosi 100,00 %
 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
  wynosi 33,40 %

 

za rok 2018:

 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi – 30,85%,
 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosi – 100,00 %,
 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wynosi – 41,21 %.

za rok 2017:

 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła osiągnięty za rok 2017 wynosi – 29,97 %
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych osiągnięty za rok 2017 wynosi- 92,44%
 •  poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji osiągnięty za rok 2017 wynosi – 42,94%

za rok 2016:

 •  poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi – 20,186 %,
 •  poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosi – 74,49 %,
 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi – 65,5 %.

za rok 2015:

 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi – 33,86 %,
 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosi – 100 %,
 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi – 92,08 %.

za rok 2014:

 •  poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi – 36,71 %,
 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosi – 100 %,
 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi – 173,75 %.

za rok 2013:

 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi – 10,2 %,
 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosi – 100 %,
 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi – 102,63 %.

za rok 2012:

 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi – 24,5 %,
 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosi – 100 %,
 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi – 72,31 %.