Urząd Gminy Sieroszewice informuje, że funkcjonuje SMS-owy system powiadomienia
w sprawach zbliżającego się terminu płatności lub w sprawie zaległości dotyczących podatków lokalnych oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Osoby, które podały w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi numer telefonu komórkowego, będą otrzymywać bezpłatnie, wiadomości tekstowe „sms” o zbliżającym się terminie płatności bądź zaległościach.
Wszyscy zainteresowani, którzy dotychczas nie podali numeru telefonu kontaktowego bądź zmienili numer telefonu, a chcą otrzymywać powiadomienia, a także ci którzy podali swój numer telefonu, a nie chcą korzystać z powiadomień, proszeni są o złożenie w urzędzie oświadczenia o wyrażeniu bądź nie wyrażeniu zgody.

Oświadczenie powiadomienia SMS

Kontakt: tel. 62 739 60 76 wew. 347/361, pokój nr 21