W myśl strażackiej dewizy „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek…” we wtorek 3 maja 2022 roku odbył się Parafialny Dzień Strażaka. Wydarzenie rozpoczęła uroczysta msza święta w Kościele Parafialnym w Sadowiu.

W obchodach uczestniczyli: Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, Zastępca Wójta Bartosz Kubica, Przewodniczący Rady Gminy Rafał Bartnik, Radna Gminy Sieroszewice Wiesława Smółka, księża z kościoła parafialnego w Sadowiu, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Sieroszewicach Wojciech Andrzejewski oraz prezesi jednostek OSP i strażacy.

Dalsza część spotkania miała miejsce na sali wiejskiej w Parczewie. Wójt Gminy podziękował strażakom za wkład pracy na rzecz ratownictwa i bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańców gminy Sieroszewice oraz zaangażowanie w życie lokalnych społeczności. Doceniając działalność OSP złożył druhom życzenia z okazji ich święta.

Organizatorem Parafialnego Dnia Strażaka była Ochotnicza Straż Pożarna w Parczewie. Wydarzenie zostało współfinansowane ze środków budżetu gminy Sieroszewice w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku.