Zakończyły się zebrania wiejskie 18-tu sołectw znajdujących się na terenie gminy Sieroszewice, na których podzielono fundusz sołecki.

Fundusz sołecki to środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, które są zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków ich życia. To zebranie wiejskie – czyli mieszkańcy danego sołectwa podejmują decyzje na co mają zostać wykorzystane środki finansowe.

Na rok 2023 zaplanowano rekordową pulę 600 931,13 zł. Dzięki tym środkom sołectwa mogą m.in.: przeprowadzić remonty na salach wiejskich, zorganizować festyny rodzinne lub doposażyć jednostki OSP. Inwestycje z funduszu sołeckiego mają służyć poprawie warunków życia mieszkańców.

W większości zebrań wiejskich uczestniczył Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, który serdecznie dziękuje za udział mieszkańców, cenne sugestie oraz dyskusje na temat spraw bieżących Gminy Sieroszewice.