W dniu 27 września br. w Urzędzie Gminy Sieroszewice podpisano umowy umożliwiające przekazanie przez Gminę dotacji celowej dla OSP Sieroszewice, OSP Wielowieś oraz OSP Strzyżew.

Łączna wartość dotacji to 11 000 zł. Pieniądze zostaną przekazane na remont remiz oraz zakup aparatów powietrznych, co na pewno przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na terenie naszej gminy.

Umowy zostały podpisane przez Wójta Anatola Piaskowskiego oraz prezesów Ochotniczych Straży Pożarnych: Michała Pułkownika , Macieja Michalaka oraz Tomasza Kawalera.

Pozostała część potrzebnych środków zostanie zabezpieczona z pozyskanego dofinansowania zewnętrznego z MSWiA.