Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski podpisał 59 umów z 30 organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych w 2023 roku. Łączna kwota dofinansowania na ten rok dla organizacji pożytku publicznego to 195 000 zł.

Środki finansowe przekazane zostały na realizację zadań publicznych w następujących obszarach działalności:

  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
  • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
  • turystyki i krajoznawstwa,
  • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Wśród projektów, które otrzymały dofinansowanie znalazły się m.in. festyny, koncerty, zawody i imprezy sportowe, spotkania integracyjne, wycieczki zarówno rowerowe jak i objazdowe oraz przedsięwzięcia proekologiczne.

Wójt Gminy Sieroszewice dziękuje organizacjom, które chcą aktywnie działać na rzecz lokalnej społeczności i przyczyniają się do poprawy efektywności działań w obszarze zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców gminy Sieroszewice.

Pełną listę organizacji i zadań, które otrzymały wsparcie na 2023 rok znajdziecie Państwo pod adresem: Ogłoszenie o wynikach konkursu 2023 r.