Biuro Wielkopolskiej Izby Rolniczej informuje, że Prezes WIR Piotr Walkowski, w związku z panującą od dłuższego czasu aurą niekorzystną dla upraw rolnych, wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wskazując na potrzebę rozwiązania narastających od lat problemów związanych z pracą komisji klęskowych i jak najwcześniejszego przygotowania oferty wsparcia rolników poszkodowanych przez tegoroczne klęski.
Z pełną treścią wystąpienia można zapoznać się na internetowej stronie WIR: http://www.wir.org.pl/aktualnosci/2019/2019_07_02/