Wąglański Konkurs – Maj Poezji to coroczna impreza organizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Wąglan. W tym roku w konkursie wzięło udział 268 uczestników z 10 krajów. Jury po analizie 1250 wierszy przyznało w dwóch odrębnych kategoriach 16 nagród i wyróżnień. W kategorii – Poezja Biała zwycięzcą został Piotr Fałczyński z Ołoboku, który otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł.

Wójt Gminy Anatol Piaskowski miał okazję spotkać się z naszym lokalnym poetą i pogratulować mu nagrody oraz wspaniałej i bogatej twórczości. Panu Piotrowi Fałczyńskiemu życzy dalszych sukcesów i dziękuje za reprezentowanie naszej gminy w konkursach poetyckich.