Październik to czas akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej. To również czas uroczystego pasowania pierwszoklasistów i przedszkolaków na pełnoprawnych uczniów.

Na uroczystości przybyli nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, przedstawiciele Rady Rodziców oraz uczniowie wraz z rodzicami. W Szkole Podstawowej w Wielowsi, Ołoboku i Rososzycy obecny był również Wójt Gminy Anatol Piaskowski, a w Szkole Podstawowej w Zamościu i Masanowie Zastępca Wójta Bartosz Kubica.

Na uroczystościach wyrażano wdzięczność i składano życzenia nauczycielom oraz pracownikom niepedagogicznym. Uczniowie przedstawili program artystyczny, na który składały się wiersze, piosenki oraz humorystyczne scenki. Ich występy zostały nagrodzone gromkimi brawami. Po częściach artystycznych nastąpiło uroczyste pasowanie pierwszoklasistów oraz przedszkolaków. Pasowanie to niezwykłe przeżycie zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców. Nie zapomniano również o drobnych upominkach dla najmłodszych.