W piątek, 1 grudnia 2023 r. dokonano otwarcia  po remoncie remizy OSP Latowice. Uroczystość rozpoczęła się od symbolicznego przecięcia wstęgi przez m.in.: Wójta Gminy Anatola Piaskowskiego, Prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP Wojciecha Andrzejewskiego, Prezesa OSP Latowice Marka Dolińskiego oraz Sołtysa wsi Andrzeja Gierlacha.

Poświęcenia zmodernizowanej strażnicy dokonał ks. kan. Damian Hołoś, proboszcz parafii Latowice. Ksiądz wprowadził do nowych pomieszczeń ducha świętości, kierując myśli obecnych ku bezpieczeństwu i służbie społeczności.

Po symbolicznej ceremonii otwarcia goście przenieśli się do sali Domu Ludowego w Latowicach. Tam druh Marek Doliński przedstawił historię strażnicy, sięgającą aż do 1933 r., kiedy to powstała pierwsza remiza (dzisiaj już nieistniejąca). Następnie po przekazaniu przez Kółko Rolnicze garaży przebudowano je na potrzeby jednostki, która w tym czasie posiadała tylko przyczepkę do przewożenia sprzętu i strażaków. Po zakupie przez mieszkańców wsi samochodu Żuk, wybudowano nową remizę i pomieszczenie na zebrania jednostki.

Kolejne wyzwania pojawiły się w 2012 r., kiedy Gmina Sieroszewice zakupiła średni samochód pożarniczy DAF. Okazało się, że istniejąca remiza musi ponownie przejść przez proces modernizacji, aby sprostać nowym wymaganiom. Jednak nadal nie spełniała ona oczekiwań jednostki. Dopiero w 2022 r. po otrzymaniu pomieszczeń dla jednostki, Klubu HDK PCK „Strażak” oraz KGW, po byłym mieszkaniu komunalnym, można było przystąpić do kolejnej modernizacji.

W uroczystości uczestniczyli również: Radny Powiatowy Zdzisław Jaźwiec, Zastępca Wójta Gminy Sieroszewice Bartosz Kubica, Przewodniczący Rady Gminy Rafał Bartnik, Radna Krystyna Kois-Jaźwiec, Przewodnicząca KGW Daria Kupajska, wykonawca Tomasz Kasprzak oraz druhowie strażacy z jednostki.