Ogień, który w nim wybuch strawił cały zapas paszy; nie ma już słomy, owsa, tegorocznego zbioru siana. Zniszczone zostały również zabudowania. Strażacy i mieszkańcy wsi pomagali w miarę swych możliwości, niestety sfinansowanie odbudowy pociągnie za sobą duże koszty, sam zakup materiałów to ogromny wydatek. Dlatego prosimy o pomoc. Ksiądz Proboszcz od lat prowadzi Ośrodek Hipoterapii nie pobierając w nim żadnych opłat od rodziców chorych dzieci. Jego jedyną „walutą” zawsze była modlitwa. Pokażmy mu w tym trudnym momencie, że dobro wraca, że okazane serce zaowocuje.

Zarząd Straży prosi o wpłaty na konto

OSP Latowice nr 84 8431 0008 0100 1516 2000 0001 , OSP Latowice ul. Środkowa 14 , 63-405 Sieroszewice

Wpłaty zostaną przekazane w całości na w/w cel . W tytule dopisek „Hipoterapia” 

dziękujemy Prezez OSP Latowice Marek Doliński