Wójt Gminy Sieroszewice działając na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 t.j.)  ogłasza I publiczny przetarg pisemnym nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych.

szczegóły na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Gospodarka nieruchomościami lub pod poniższym linkiem:

I publiczny przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych będących własnością Gminy Sieroszewice