Wójt Gminy Sieroszewice ogłasza przetargi ustne ograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Latowice

szczegółowe informacje na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „gospodarka nieruchomościami” lub pod poniższym adresem:

http://www.bip.sieroszewice.pl/index.php?id=2065