WÓJT GMINY SIEROSZEWICE podaje do publicznej wiadomości w y k a z nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Sieroszewice zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65)

szczegółowe informacje na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „gospodarka nieruchomościami” lub pod poniższym adresem:

http://www.bip.sieroszewice.pl/index.php?id=2059