Wójt gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski zapoznał się z ofertą nowych książek zakupionych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Sieroszewicach w ramach dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Gminna Biblioteka Publiczna w Sieroszewicach w 2022 roku otrzymała dofinansowanie w ramach Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Priorytetu 1. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 w wysokości: 15.000 zł ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.