Na terenie Gminy Sieroszewice zakończyła się wymiana tablic sołeckich. Zamontowano 36 nowych tablic, które stanowią źródło informacji i komunikacji wśród lokalnej społeczności. Tablice są zamykane, a dostęp do nich mają jedynie sołtysi. Inwestycja pozwoli rozwiązać problem niechcianych i zaburzających wizerunek sołectw reklam. Wartość prac wyniosła 55 000 zł. Środki na ten cel pochodziły z budżetu Gminy Sieroszewice, w tym 22 500 zł z Funduszu Sołeckiego.
Jest to kolejny krok zmierzający do poprawy walorów estetycznych gminy, przy jednoczesnym zadbaniu o zabezpieczenie potrzeb mieszkańców.

Opracowała: Monika Szlachta