Gminne Obchody 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęły się 10 listopada mszą św. w intencji Ojczyzny i Gminy w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Latowicach.

Po zakończonej liturgii przybyli goście udali się pod pomnik poległych, pomordowanych, zmarłych strażaków, gdzie odbyło się uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt oraz złożenie wiązanek kwiatów przez uczestniczące władze i delegacje. Następnie ks. Damian Hołoś proboszcz parafii w Latowicach, dokonał poświęcenia samochodu strażackiego zakupionego przed rokiem dla OSP Sieroszewice

Dalsza część Święta Niepodległości odbywała się w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach. Uroczystość otworzył i poprowadził Zastępca Wójta Bartosz Kubica. Podczas obchodów Wójt Gminy Sieroszewice wspólnie z  Przewodniczącym Rady Gminy wręczyli tytuły ,,Zasłużony dla Gminy Sieroszewice”. Tytuł ten otrzymali: Arkadiusz Wojtczak, Mieczysław Maciuszczak, Arnold Wietecki i Włodzimierz Czubak. Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski pogratulował Zasłużonym, a także podziękował przybyłym na uroczystość gościom, delegacjom i pocztom sztandarowym, podkreślając wagę wydarzeń upamiętniających odzyskanie przez Polskę niepodległości. Zwieńczeniem 103. rocznicy odzyskania niepodległości był koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Dętej ,,Ołobok’’.