6 listopada w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się uroczysta  gala wręczenia nagród w XX edycji konkursu „Działania proekologiczne i pro kulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”. Wśród 160 projektów zgłoszonych na konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski, nagrodzono 27. Pośród laureatów znalazł się również projekt parafii rzymskokatolickiej św. Marka Ewangelisty w Rososzycy napisany przez p. Mirosławę Kois przy współpracy z ks. proboszczem Pawłem Guździołem, a zrealizowany przez Radę Duszpasterską. W realizację działań projektowych udało się zaangażować niemalże wszystkie grupy, organizacje i instytucje działające na terenie parafii. W ramach projektu „Nakręceni dla Hani” zorganizowano dla dzieci bal wszystkich świętych z pokazem astronomicznym. Kolędnicy misyjni zbierali pieniądze na rzecz dzieci z Rwandy i Burundi. Zaprojektowano i wykonano tablicę informacyjną związaną z historią, architekturą, ale również florą i fauną otoczenia kościoła św. Marka. Najważniejszym działaniem, w które zaangażowało się charytatywnie kilkaset osób było przygotowanie i przeprowadzenie festynu na rzecz małej parafianki Hani. Tę jedność, różnorodność działań, otwarte serce i bezinteresowne zaangażowanie zostało docenione przez kapitułę konkursu, która przyznała projektowi pierwsze miejsce i uznała za najlepszy z działań proekologicznych w województwie wielkopolskim. Rada Duszpasterska parafii św. Marka Ewangelisty w Rososzycy jeszcze raz pragnie wszystkim, którzy wspomogli w realizacji działań projektowych podziękować, bo udało się nam tu „na ziemi zbudować kawałek nieba”. Nagrody odebrali: ks. proboszcz Paweł Guździoł i p. Mirosława Kois. Laureatom konkursu towarzyszyli przewodniczący Rady Gminy w Sieroszewicach p. Rafał Bartnik oraz sekretarz gminy p. Mirosława Busza.

Mirosława Kois