„Bocianim Szlakiem po Gminie Sieroszewice”, to projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Ekologiczno – Kulturalne EKOklub z Wielowsi w 2019 r., który  zajął drugie miejsce w Wojewódzkim Konkursie Marszałka Województwa Wielkopolskiego  na działania proekologiczne w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich.

Dnia 06 listopada 2019r. w pięknej scenerii „Sali Ziemia” Międzynarodowych Targów Poznańskich pamiątkowe dyplomy oraz informacje o nagrodzie z rąk przewodniczącego Kapituły Konkursu pana Jacka Bogusławskiego, oraz członka Zarządy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu odebrała prezes EKOklub pani Halina Kaźmierczak, członek Rady EKOklub pani Danuta Walczak w towarzystwie Sekretarz Gminy Sieroszewice  pani Mirosławy Busza i przewodniczacego Rady Gminy pana Rafała Bartnika.

O randze wykonanych zadań w nagrodzonym projekcie, oraz ich celowości, świadczyć może zdobycie zaszczytnego drugiego miejsca w XX, jubileuszowej edecji wspomnianego wyżej Konkursu. Stowarzyszenie Ekologiczno – Kulturalne EKOklub z Wielowsi otrzymuję nagrodę w tym konkursie  po raz czwarty, a podkreślić warto, że konkurencja rośnie z roku na rok( Kapituła oceniła w tym roku około 130 projektów z terenu Województwa Wielkopolskiego)

Więcej informacji na tematy zwiazane z realizacją tego zadania, oraz innych zadań proekologicznych i prokulturowych znajduje się na www.ekoklub.org.pl .

Zapraszamy!

Opracowała : autorka projektu oraz mapy Bocianiego Szlaku w Gminie Sieroszewice, koordynatorka  działań – prezes Stowarzyszenia EKOklub- Halina Kaźmierczak