IDĄC równym krokiem ZIEMI NA RATUNEK, Stowarzyszenie EKOklub od ponad 10 lat działa i propaguje zdrowy klimat, przyjazne Ziemi postawy, jest promotorem zrównoważonego rozwoju na terenie gminy Sieroszewice.Poprzez www.ekoklub.org.pl także w znacznie szerszym zakresie przenosi informacje o dobrych praktykach, zachęca do ich naśladowania.
Tegoroczna XXIII edycja konkursu ogłoszonego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” po raz kolejny przyniosła dla Stowarzyszenia EKOklub nagrodę.
Projekt Ziemi na Ratunek został uhonorowany przez Kapitułę Konkursu kwotą 5 tys. zł.
Jest to już szósta nagroda w okresie naszej działalności.
Do Konkursu zgłoszono 241 projektów z terenu Województwa Wielkopolskiego.Nagrody otrzymało około 1/3 uczestników.
W preambule dyplomu zapisano m.in takie znamienne słowa „…Dobra przyrody- promienie słońca, powietrze,woda,gleba,rośliny, zwierzęta, minerały- są fundamentem ludzkiej egzystencji. Dopiero na nim ludzka praca, umiejętności i organizacja wznoszą gmach materialnego i duchowego bytowania…”
Mamy poczucie pełnej odpowiedzialności za to, że POSIADANIE RZECZY NIE MOŻE SZKODZIĆ NATURZE, inaczej być nie może, nie powinno!
Serdecznie dziękujemy Kapitule Konkursu za uznanie dla czynionych starań.W tym miejscu słowa podziękowania kierujemy także do wszystkich, którzy ” kroczą z nami w stronę Zielonej Ziemi”, a więc Samorządowi gminy Sieroszewice, SP z Masanowa, Ołoboku, Sieroszewic i Zamościa, a także Publicznemu Przedszkolu z Wielowsi i tym, którzy wcześniej lub w ostatnim czasie do nas dołączyli.
Życzymy sobie i Wam, by troska o dobra przyrody były naszym priorytetem, bo bez nich przecież przestaniemy istnieć.
Tekst: Halina Kaźmierczak