Miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sieroszewice zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zgodnie z Planem Gospodarki odpadami dla Województwa Wielkopolskiego jest:
 

Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów
ul. Staroprzygodzka 121
63-400 Ostrów Wielkopolski /RIPOK Regionu IX gospodarki odpadami komunalnymi/