Gminna Biblioteka Publiczna w Sieroszewicach ogłosiła konkurs plastyczny pod hasłem „Najpiękniejsza zakładka do książki”. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z przedszkoli i uczniów szkół podstawowych.

Celem konkursu jest rozwój zdolności plastycznych u dzieci. Konkurs jest przeznaczony dla przedszkolaków, dzieci z zerówek i uczniów klas I-III szkół podstawowych. Prace plastyczne można wykonać z dowolnego materiału w dowolnej technice. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną zakładkę. Pracę z podanym imieniem i nazwiskiem, klasą, nazwą szkoły oraz podpisanymi przez rodzica i opiekuna prawnego zgodami na przetwarzanie danych osobowych należy dostarczyć do biblioteki w Sieroszewicach do dnia 19 maja 2021 roku. Nagrody będą przyznawane w dwóch kategoriach wiekowych, czyli dla przedszkolaków i dzieci z zerówki oraz uczniów klas I-III. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sieroszewicach po 27 maja 2021 roku. O finale konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Wszystkie zakładki zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem regulaminu.

Wymagane dokumenty do pobrania na stronie biblioteki: https://biblioteka-sieroszewice.pl/2021/04/30/konkurs-na-zakladke/