Zapraszamy do udziału w konkursie plastyczny pod hasłem „Moja mama – czarodziejka”. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z przedszkoli i uczniów szkół podstawowych.

Celem konkursu jest rozwój zdolności plastycznych i manualnych u dzieci. Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę, która będzie interpretacją hasła „Moja mama – czarodziejka”. Pracę można wykonać dowolną techniką plastyczną w formacie A4. Pracę z podanym imieniem i nazwiskiem, klasą, nazwą szkoły oraz podpisanymi przez rodzica lub opiekuna prawnego zgodami na przetwarzanie danych osobowych należy dostarczyć do filii bibliotecznej w Ołoboku do dnia 19 maja. Nagrody będą przyznawane w trzech kategoriach wiekowych, czyli dla przedszkolaków i dzieci z klas zerowych, dzieci klas I-III i uczniów klas IV-VIII. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sieroszewicach po 24 maja. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej biblioteki. Organizator zastrzega sobie prawo do zamieszczania publikacji zdjęć uczestników konkursu na stronach internetowych: Gminnej Biblioteki Publicznej i Urzędu Gminy w Sieroszewicach. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem regulaminu.