Gminna Biblioteka Publiczna w Sieroszewicach ogłosiła konkurs plastyczny pod hasłem „Ozdoba choinkowa”. Konkurs przeznaczony jest dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych.

Jest to już piętnasta edycja konkursu, którego celem jest rozwój zdolności plastycznych u dzieci. Uczestnik konkursu ma za zadanie wykonać z dowolnego materiału i w dowolnej technice ozdobę choinkową. Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę. Ozdobę choinkową z podanym imieniem i nazwiskiem, klasą nazwą szkoły oraz podpisanymi przez rodzica lub opiekuna prawnego zgodami na przetwarzanie danych osobowych należy dostarczyć do Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach do dnia 10 grudnia 2019 roku. Nagrody będą przyznawane w trzech kategoriach wiekowych: przedszkola i klasy zerowe, klasy I-III i klasy IV-VIII. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się po 16 grudnia 2019 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sieroszewicach. O finale konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Wszystkie ozdoby choinkowe zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć uczestników konkursu na stronach internetowych: Gminnej Biblioteki Publicznej i Urzędu Gminy w Sieroszewicach, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Uczestnik lub jego opiekun prawny zobowiązany jest zapoznać się z obowiązkiem informacyjnym dotyczącym przetwarzania danych osobowych przez Organizatora konkursu. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.