Dotychczasowe przepisy sprzedaży węgla obowiązują do 30 kwietnia br. W związku z powyższym Urząd Gminy Sieroszewice informuje, że zgodnie z zawartą umową z WĘGLOKOKS S.A. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych ostatecznym terminem odbioru zamówionego węgla przez gminę jest dzień 30.04.2023 r. Mając na uwadze powyższe należy dokonać wpłaty za węgiel (orzech, ekogroszek) najpóźniej do dnia 25.04.2023 r.