Tradycyjnie w niedzielę 23.04.2023 r. Klub HDK PCK „STRAŻAK” zorganizował drugą w tym roku otwartą akcję poboru krwi. Pomimo wcześniejszych problemów udało się ją zorganizować w Terenowym Oddziale  RCKiK w Ostrowie Wielkopolskim.

Z oddania pełnej krwi wyłączone były osoby posiadające grupę AB Rh+, mogły natomiast oddać osocze. Na apel Zarządu Klubu odpowiedziało 39 osób. Po wszystkich badaniach krew mogło oddać 36 osób, w tym 8 kobiet, 1 osoba oddała 600 ml osocza. W ten sposób RCKiK w Kaliszu wzbogaciło się o 15,750 l krwi oraz 0,600 l osocza.

Jak zawsze najwięcej krwiodawców przybyło z Latowic – 14 osób, następnie z Westrzy – 6 osób oraz z Masanowa – 4 osoby. Oprócz krwiodawców zrzeszonych w naszym Klubie, krew oddały jeszcze 4 osoby. Każdy, kto oddał krew mógł wylosować upominek ufundowany przez Gminę Sieroszewice. Akcję odwiedził prezes Zarządu Rejonowego PCK w Ostrowie Wielkopolskim – pan Henryk Olejnik, z którym przedyskutowano wiele spraw dotyczących działalności Klubu.

Prezesi Zarządu Klubu zapraszają na kolejną akcję w dniu 23.07.2023 r. do Latowic.