Dnia 10 maja 2019 r. w Forum Synagoga odbyło się podsumowanie IV  edycji konkursu „Bezpieczna droga do szkoły”. Konkurs  zorganizowany został  przez Miejski Zakład Komunikacji Miejskiej w Ostrowie Wielkopolskim. Inicjatywa skierowana była dla uczniów  z klas pierwszych szkół podstawowych z terenu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz sąsiednich gmin objętych porozumieniem komunikacyjnym:  Sieroszewic, Gminy Ostrów Wielkopolski, Nowych Skalmierzyc, Przygodzic i Raszkowa a celem konkursu było upowszechnienie wśród uczniów  znajomości przepisów o ruchu drogowym oraz zasad korzystania z infrastruktury komunikacyjnej. W tegorocznej edycji wyłoniono 65 laureatów, wśród laureatów znalazła się Roksana Banasiak, uczennica klasy I Szkoły Podstawowej        w Masanowie. Nagrodę wręczył Bartosz Kubica – zastępca wójta Gminy Sieroszewice. Nagrodą również była przejażdżka autobusem po mieście, na którym są umieszczone zwycięskie prace jako kolorowe grafika.

Partnerami konkursu, oprócz Miasta Ostrów Wielkopolski  i gmin z terenu powiatu ostrowskiego, były także: Komenda Powiatowa Policji w Ostrowie Wielkopolskim, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim, a także Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu.

Autor: Renata Suchorzewska