Urząd Gminy Sieroszewice informuję, iż na strnie Biuletynu Informacji Publicznej znajdują sie aktualne informacje i deklaracje dotyczące podatków obowiązujących w 2020 roku

szcegółówe informacje w zakładce: Podatki i opłaty