Jednocześnie Urząd Gminy Sieroszewice przypomina, że od 01.01.2020 r. zostaje wypłacana ze środków własnych gminy jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 500 zł.
szczegółowe informacje na stronie Urzędu Gminy lub pod poniższym adresem: 
http://nowastrona.sieroszewice.pl/informacja-gops/