Na wniosek Wójta Gminy Sieroszewice Anatola Piaskowskiego na ostatniej Sesji Rady Gminy Sieroszewice Radni podjęli uchwały dotyczące między innymi:

  1. Modernizacji ulicy Lipowej w Masanowie, która nastąpi jeszcze w tym roku. Kwota dofinansowania 110.000,00 zł.
  2. Podatków, których wysokość w roku 2020 pozostanie bez zmian.
  3. Becikowego w Gminie Sieroszewice – od 1 stycznia 2020 gminne becikowe w wysokości 500 zł dla każdego urodzonego dziecka.
  4. Dopłaty w wysokości 0,18 zł do każdego zużytego metra sześciennego wody.
  5. Dopłaty w wysokości 1,00 zł do każdego metra sześciennego odprowadzonych ścieków.