W związku z suszą rolniczą , która wystąpiła na terenie województwa wielkopolskiego oraz mając na uwadze Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi informujemy, iż od dnia 03.10.2019 r. do dnia 31.10.2019 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, mogą składać wnioski o udzielenie jednorazowej pomocy finansowej do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.