Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Sieroszewice spotkały się w sobotę 19 marca na Zjeździe pod patronatem Wójta Gminy Sieroszewice. W wydarzeniu zorganizowanym na sali wiejskiej w Rososzycy brało udział 11 Kół.

W I Zjeździe Kół Gospodyń Wiejskich uczestniczyły władze gminy Sieroszewice z Wójtem Gminy Anatolem Piaskowskim, a wśród zaproszonych gości obecni byli: Posłanka Katarzyna Sójka, Poseł Jarosław Urbaniak, Starosta Ostrowski Paweł Rajski, Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szymon Wdowczyk, Ryszard Pluciński asystent Posła Tomasza Ławniczaka, Sabina Dachowska asystent Posła Andrzeja Grzyba oraz Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Rafał Bartnik.

Po powitaniu uczestników zjazdu, Zastępca Wójta Bartosz Kubica przedstawił informację o działalności KGW na terenie gminy Sieroszewice. Następnie Wójt Gminy oraz zaproszeni goście przekazali gratulacje przedstawicielom wszystkich Kół i podziękowali za dobrą współpracę i zaangażowanie na rzecz lokalnych inicjatyw. Program spotkania wypełniły wystąpienia i popisy artystyczne w wykonaniu członkiń KGW oraz degustacje słodkości przygotowanych przez poszczególne koła. Dla zebranych wystąpiła solistka z Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach Julia Wawrzyniak. Imprezę prowadził konferansjer Sławomir Janelt.

Organizatorem przedsięwzięcia było Koło Gospodyń Wiejskich w Rososzycy na czele z Przewodniczącą Grażyną Jędras. Wydarzenie zostało współfinansowane ze środków budżetu Gminy Sieroszewice w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022.