W środę, 16 marca w Szkole Podstawowej w Wielowsi odbył się I Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej „Zwycięży Orzeł Biały” pod honorowym patronatem Anatola Piaskowskiego, wójta Gminy Sieroszewice. W gościnne mury naszej szkoły przybyli uczniowie ze wszystkich szkół gminy Sieroszewice wraz ze swoimi opiekunami.  Konkurs poza popularyzowaniem poezji o tematyce patriotycznej i  rozwijaniem zainteresowań literackich,  miał na celu przywrócenie pamięci o roli i znaczeniu powstania wielkopolskiego wśród młodego pokolenia. Należy także podkreślić, że wielu mieszkańców naszej gminy również brało czynny udział w tym zwycięskim zrywie.

Gości powitała Mirosława Kmiecik, dyrektor szkoły. Na wstępie uczestnicy konkursu obejrzeli krótką prezentację o powstaniu wielkopolskim wraz  z komentarzem przedstawionym przez Natalię Lisiak z klasy VIII. Następnie rozpoczęły się recytatorskie zmagania.

Podczas konkursu zaprezentowało się 35 uczniów ze szkół podstawowych. Uczniowie recytowali wiersze patriotyczne, sławiące imię naszej pięknej Ojczyzny, wyrażające miłość
i tożsamość narodową. Były to m.in. utwory: Anny Paszkiewicz, Wandy Chotomskiej, Wisławy Szymborskiej, Marii Konopnickiej, Antoniego Słonimskiego, Adama Mickiewicza. Uczestnicy byli oceniani  w trzech kategoriach wiekowych przez  jury w składzie: Maria Bednarczyk-Antczak i Dominika Kucharska.

Jako pierwsi wystąpili najmłodsi uczestnicy z klas I-III, a po nich uczniowie klas IV-VI. Po czym jury udało się na obrady, a uczestnicy na słodki poczęstunek. Po przerwie wiersze deklamowali uczniowie z klas VII-VIII.

Jury wyłoniła następujących zwycięzców:

uczniowie klas I-III

I miejsce: Anna Skupin  – Szkoła Podstawowa w Zamościu

II miejsce: Kornelia Sobczak – Szkoła Podstawowa w Rososzycy

III miejsce: Daria Kotas – Szkoła Podstawowa w Rososzycy

uczniowie klas IV-VI

II miejsce: Maria Sikora – Szkoła Podstawowa w Sieroszewicach

II miejsce: Zofia Wawrzyniak – Szkoła Podstawowa w Strzyżewie

III miejsce: Lena Fornalczyk –  Szkoła Podstawowa w Ołoboku

uczniowie klas VII-VIII

I miejsce: Olga Borowczyk – Szkoła Podstawowa w Rososzycy

II miejsce: Maria Fojt – Szkoła Podstawowa w Sieroszewicach

III miejsce: Amelia Banasiak – Szkoła Podstawowa w Masanowie

wyróżnienie: Martyna Kowalczyk – Szkoła Podstawowa w Parczewie

Laureaci otrzymali dyplomy  i nagrody ufundowane przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej w Wielowsi, Bibliotekę w Wielowsi, Urząd Gminy w Sieroszewicach, Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytut Pamięci Narodowej KŚZpNP w Poznaniu, Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu i sklep „Dino”. Pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy za uczestnictwo i drobne upominki, zaś opiekunowie dla szkół plecaki z logo Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości z pamiątkami związanymi
z powstaniem wielkopolskim.

Na rozdanie nagród przybyła Mirosława Busza, sekretarz Gminy Sieroszewice.

W przygotowanie konkursu zaangażowanych było wiele osób. Dekoracjami zajęła się Anna Walerian, nauczyciel plastyki oraz pracownicy obsługi szkoły. Fotoreporterem była Pani Katarzyna Skupińska. Na całością konkursu czuwały: Renata Nowacka Ziętek i Mirosława Kmiecik.

Dziękujemy uczestnikom i ich opiekunom, jurorkom,  fundatorom nagród, paniom Agnieszce Ilskiej i Alinie Terech,  wszystkim nauczycielom naszej szkoły oraz pracownikom i uczniom, którzy aktywnie włączyli się w organizację tego przedsięwzięcia, samym zaś zwycięzcom gratulujemy!!!