W piątek, 28 lutego, w Szkole Podstawowej w Wielowsi odbył się I Gminny Konkurs Recytatorski w języku niemieckim „Schüler tragen Gedichte vor”. W konkursie wzięło udział 14 uczniów z siódmych i ósmych klas  ze szkół naszej gminy wraz z opiekunami, ze szkół  podstawowwych w Parczewie, Strzyżewie, Sieroszewicach, Ołoboku, Zamościa oraz Wielowsi.

Celami  konkursu było przede wszystkim motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego i poznawania kultury obszaru niemieckojęzycznego. Konkurs był  także okazją do zaprezentowania przez uczestników umiejętności językowych i artystycznych.

Poziom, który zaprezentowały dzieci był bardzo wysoki. Komisja konkursowa po trudnej debacie wyłoniła następujących laureatów:

I miejsce – Dawid Sztukowski SP w Parczewie, opiekun K. Grędziak

II miejsce – Bartosz Kujawa  SP Wielowieś, opiekun R.Nowacka-Ziętek

III miejsce – Marcelina Bartłomiej SP Strzyżew, opiekun K. Tecław- Turska.

Wyróżnienia otrzymali:

Zuzanna Bartoszek SP Rososzyca, opiekun A. Wołkowycka

Alicja Bochen SP Sieroszewice, opiekun K. Grędziak.

Konkurs przebiegał w miłej i serdecznej atmosferze.

W podsumowaniu konkursu uczestniczył wójt gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, który pogratulował wszystkim uczestnikom oraz zachęcał do nauki języków obcych. Miał również okazję obejrzeć występ laureatów.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Urząd Gminy w Sieroszewicach, firmę Rol-Met Karczewska z Sieroszewic oraz Radę Rodziców ze Szkoły Podstawowej  w Wielowsi.

Dziękujemy uczestnikom i ich nauczycielom, panu wójtowi Anatolowi Piaskowskiemu, pani dyrektor Mirosławie Kmiecik, wszystkim nauczycielom naszej szkoły oraz pracownikom i uczniom, którzy aktywnie włączyli się w organizację tego przedsięwzięcia, samym zaś zwycięzcom gratulujemy!!!

Organizatorki konkursu: Mirosława Piaskowska i Renata Nowacka-Ziętek.