Za nami pierwsze uroczyste przekazanie gminnego „becikowego. Dziesięcioro nowych mieszkańców otrzymało jednorazową zapomogę w wysokości 500,00 zł. Przyznane zostały decyzje dla rodziców 6 dziewczynek – Lilianny, Alicji, Jadwigi, Zosi, Weroniki i Marii, i 4 chłopców – Alana, Bartymeusza, i dwóch Marceli. W ten sposób samorząd gminy Sieroszewice chce wyrazić swoją radość i zadowolenie z narodzin nowych mieszkańców. Od 1 stycznia 2020 roku na wniosek Wójta Gminy Sieroszewice jednorazowa zapomoga z tytułu narodzenia się dziecka przysługuje każdej rodzinie bez względu na dochód.

Gratulacje szczęśliwym rodzicom złożył Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski. W spotkaniu uczestniczyli również zastępca Wójta Bartosz Kubica, sekretarz Mirosława Busza oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Emilia Szyszka wraz z pracownikami.

Opracowała: Marzena Sztukowska