W piątek w Urzędzie Gminy  Sieroszewice odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Święta Sołtysa. Na zaproszenie Wójta Gminy Anatola Piaskowskiego licznie odpowiedziały Sołtyski i Sołtysi z terenu naszej gminy.

W uroczystości wzięli udział: Wójt Gminy Anatol Piaskowski, Sekretarz Gminy Mirosława Busza, Skarbnik Gminy Karolina Kałużna oraz Sołtysi.

Wójt Gminy serdecznie powitał przybyłych gości, podziękował Sołtysom za całoroczną pracę, złożył najserdeczniejsze życzenia oraz wręczył symboliczne upominki. Spotkanie było również  okazją do dyskusji nad bieżącymi sprawami oraz realizacją funduszu sołeckiego.

W Gminie Sieroszewice jest 18 Sołtysów, którzy organizują zebrania wiejskie i rozwiązują bieżące problemy. Sołtysi są pośrednikami między mieszkańcami wsi a Urzędem Gminy. Są również liderami lokalnych społeczności, którzy dążą do ich rozwoju.