21 listopada to szczególny dzień dla pracowników socjalnych w Gminie Sieroszewice. Tradycyjnie obchodzono Dzień Pracownika Socjalnego, ustanowiony na mocy zapisów ustawy o pomocy społecznej. To moment, w którym składamy wyrazy uznania i wdzięczności za ich nieocenione zaangażowanie w pracę na rzecz drugiego człowieka.

W tym szczególnym dniu Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski wraz z Zastępcą Bartoszem Kubicą, Sekretarz Gminy Mirosławą Buszą oraz Skarbnik Gminy Karoliną Kałużną odwiedzili pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na ręce kierownik Emilii Szyszki trafiły kwiaty i list gratulacyjny, aby symbolicznie wyrazić uznanie dla całego zespołu GOPS.

Wójt Gminy Anatol Piaskowski wyraził swoje podziękowania, podkreślając niezwykle istotną rolę, jaką pełnią pracownicy socjalni w społeczności gminy. Podkreślił również ich znaczący wkład w poprawę jakości życia mieszkańców oraz wsparcie dla osób najbardziej potrzebujących.