Zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/381/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu realizacji przedsięwzięcia pn.: ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sieroszewice” na rok 2023 (Dz.Urz.Woj.Wlkp.z 2023 poz. 6493) ogłasza się nabór wniosków na przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sieroszewice” na rok 2023.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Ochrona Środowiska