Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dniem 17 lipca br. zostały wprowadzone zmiany w sposobie szacowania suszy rolniczej:

  1. APLIKACJA „Zgłoś szkodę rolniczą” POZOSTAJE PODSTAWOWĄ METODĄ SZACOWANIA SUSZY. Aplikacja dostępna jest na portalu gov.pl przez profil zaufany rolnika.
  2. Zgłoszenie w aplikacji jest niezbędne w celu otrzymania protokołu z szacowania strat. Zgłaszanie strat spowodowanych suszą rolniczą do komisji gminnych nie jest obowiązkowe – gminna komisja szacuje szkodę spowodowaną suszą tylko na wniosek producenta rolnego. Oszacowanie szkód przez komisje poprzez lustracje w terenie może nastąpić niezależnie od terminu złożenia wniosku przez rolnika za pomocą aplikacji

Według zapewnień Ministra Rolnictwa aplikacja, która jest obecnie poprawiana zostanie ponownie uruchomiona w drugiej połowie lipca br.  Za pomocą aplikacji można oszacować szkody również po zbiorach.

Link do aplikacji: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

  1. Gminna komisja może oszacować szkody spowodowane przez suszę w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku przez producenta rolnego, nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji i nie wcześniej niż od wschodów upraw. Uprawy, które rolnik zbierze zostaną oszacowane jedynie przez aplikację.
  2. Wynik szacowania suszy przeprowadzonego przez gminną komisję w terenie będzie stanowił jedynie uzupełnienie szacunku dokonanego przez aplikację.

 

Wniosek o oszacowanie strat w uprawach