Wójt Gminy Sieroszewice ogłasza, że od 16 czerwca 2021 r. rusza nabór wniosków na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze gminy Sieroszewice.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2021 r. ” lub pod poniższym adresem:

http://www.bip.sieroszewice.pl/index.php?id=1676